Tegeltak

Tegeltak

Betong, lera, falsat, glaserat, enkupigt, tvåkupigt…
Alternativen är många, ibland kan det vara svårt att veta vad som ligger idag och vilken typ som passar bäst med resten av huset. 
Vi hjälper er med både omläggningen och val av tegelpanna!